Block
Vitamin D Test
Niedobór witaminy D jest powiązany z rożnymi poważnymi chorobami: osteoporoza, osteomalacja, stwardnieniem rozsianym, chorobami układu krążenia, powikłaniami ciąży, cukrzyca, depresja, udarami, chorobami autoimmunologicznymi, grypa, rożnymi nowotworami, chorobami zakaźnymi, choroba Alzheimera, otyłością. Dlatego teraz wykrywanie poziomu witaminy D jest uważane za „Medycznie niezbędny test przesiewowy ”, a utrzymanie wystarczająco wysokiego poziomu witaminy D jest konieczne dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia organizmu. Jeśli wynik wskazuje na niedobór lub umiarkowany niedobór, oznacza to, ze poziom witaminy D we krwi jest niższy niż 30ng/ml i należy skonsultować się z lekarzem. Następnie lekarz zdecyduje, czy należy przeprowadzić dodatkowa analizę.
Dla kogo przeznaczony jest test?

VITAMIN D TEST jest przeznaczony dla osób, które są powszechnie narażone na niedobór witaminy D, takich jak osoby łatwo ulegające zmęczeniu i znużeniu, mające słabą ekspozycję na słońce, ograniczone spożycie doustne lub upośledzone wchłanianie jelitowe.
Utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu witaminy D jest niezbędne dla poprawy zdrowia kości, a także ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia organizmu. Główne objawy niedoboru witaminy D to: zmęczenie, znużenie, osłabienie mięśni, bóle kości i/lub stawów.

Hormon stymulujący tarczycę

Witamina D należy do grupy rozpuszczalnych w tłuszczach sekosteroidów odpowiedzialnych za zwiększanie jelitowego wchłaniania wapnia, żelaza, magnezu, fosforanów i cynku. Stężenie witaminy D we krwi jest uważane za najlepszy wskaźnik poziomu witaminy D w organizmie. czytaj więcej

Niedobór witaminy D jest obecnie uznawany za ogólnoświatową epidemię. Wiąże się to z wieloma poważnymi chorobami: osteoporozą, osteomalacją, chorobami układu krążenia, powikłaniami ciąży, cukrzycą, depresją, chorobami autoimmunologicznymi, grypą, chorobami zakaźnymi i innymi. Z tego powodu oznaczanie poziomu witaminy D jest obecnie uznawane za "badanie przesiewowe niezbędne z medycznego punktu widzenia".

Specyfikacja

VITAMIN D TEST jest testem immunologicznym opartym na zasadzie kompetycyjnego wiązania białek, zdolnym do wykazania nadmiernego, wystarczającego, niewystarczającego lub niedoborowego poziomu witaminy D we krwi.
Zakres pomiarowy 10-100 ng/mL
Dokładność > 90%.

Zawartość

• 1 kaseta testowa
• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• 1 karta porównawcza
• instrukcja użycia

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią, używając dołączonej pipety kapilarnej;
• Umieścić pobraną próbkę w studzience (S) wskazanej na kasecie;
• Dodaj 2 krople rozcieńczalnika i odczekaj 10 minut przed odczytaniem wyniku, porównując uzyskane linie z dostarczoną kartą.

Interpretacja wyników

Zbyt wysoka (> 100 ng/mL), brak wyraźnych linii w obszarze linii testowej (T). Należy skonsultować się z lekarzem.
Wystarczająca (30-100 ng/mL) intensywność linii testowej (T) jest równa lub mniejsza od intensywności 30 ng/mL wyświetlanej na kolorowej karcie.
Niedostateczny (30-10 ng/mL) intensywność linii testowej (T) jest ciemniejsza niż linia 30 ng/mL i jaśniejsza niż linia 10 ng/mL wyświetlona na karcie kolorowej.
Deficyt (0-10 ng/mL) intensywność linii testowej (T) jest równa lub ciemniejsza od linii 10 ng/mL wyświetlanej na karcie kolorów. Należy skonsultować się z lekarzem.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeśli postępowano zgodnie z instrukcją obsługi. Obejmuje on czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w części "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji obsługi.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


Kolorowa linia pojawi się w obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym, wskazując, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.