Block
Urinary Tract Infections Test
Infekcje dróg moczowych zdarzają się u pacjentów z rożnych grup wiekowych.
Do najczęściej występujących w obrębie dróg moczowych należy zapalenie pęcherza moczowego oraz stan zapalny błony śluzowej pęcherza. TEST NA INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO zawiera mocne plastikowe paski, na których przymocowanych jest kilka oddzielnych obszarów odczynników. Test służy do jakościowego i półilościowego wykrywania następujących parametrów w moczu: leukocyty, krew, azotyny i białka poprzez porównanie kolorowych bloków na kolorowej karcie wyników.
Dla kogo przeznaczony jest test?

Wskazania do wykonania testu na infekcję dróg moczowych:
• odczuwanie ciągłego, uporczywego parcia na pęcherz
• uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza po mikcji (oddaniu moczu)
• ból i pieczenie podczas oddawania moczu
• lekki ból brzucha
• krew w moczu

Infekcje dróg moczowych

Zakażenie układu moczowego jest jedną z najczęstszych patologii dotykających tego obszaru. Objawy mogą być bardzo różne, takie jak: pieczenie, stałe parcie na mocz, a w ciężkich przypadkach ból w dolnej części pleców, gorączka i grypa. Układ moczowy obejmuje: górne drogi moczowe, pęcherz moczowy, przewody moczowe i miedniczkę nerkową. Zazwyczaj zakażenie ma swój początek w przewodzie moczowym, a następnie rozszerza się na górne drogi moczowe, aż do nerek. Chorują na nią głównie kobiety, ze względu na krótkie przewody moczowe, które sprzyjają wnikaniu zarazków chorobotwórczych. Mężczyźni są dotknięci tą chorobą szczególnie w starszym wieku, ponieważ powiększona prostata może uniemożliwić odpływ moczu.

Specyfikacja

TEST NA INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO składa się z plastikowych pasków, na które nanoszone są różne obszary reaktywne. Test przeznaczony jest do jakościowego i półilościowego wykrywania leukocytów, krwi, azotynów i białek w moczu.
• leukocyty dokładność 97,6%
• hemoglobina wolna od krwi dokładność 96%
• białka dokładność 88%
• azotyny dokładność 100%

Zawartość

• 3 paski testowe
• 1 karta kolorów
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Zbierz pierwszy poranny mocz za pomocą czystego i suchego kubeczka;
• Wyjąć pasek testowy z aluminiowej torebki;
• Wprowadź pasek testowy do próbki na 1-2 sekundy;
• Odczekaj 2 minuty przed odczytaniem wyników.

Interpretacja wyników

Negatywny nie wykryto obecności leukocytów, krwi, azotynów i białek w moczu. Leukocyty dodatni W moczu wykryto obecność leukocytów. Zaleca się kontakt z lekarzem. Krew w moczu wykryto krew. Zaleca się kontakt z lekarzem. W moczu wykryto azotyny (wynik dodatni). Zaleca się kontakt z lekarzem. Białka W moczu wykryto białka. Zaleca się kontakt z lekarzem.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeżeli postępowano zgodnie z instrukcją obsługi. Obejmuje on czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w rozdziale "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji użytkowania.

Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


W obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym pojawi się kolorowa linia, wskazująca, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.