Slide 1
Block
Jak działają testy serologiczne?
Testy serologiczne wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2.
Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu w odpowiedzi na kontakt z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. W pierwszych dniach po zakażeniu, gdy odpowiedź immunologiczna organizmu nadal się rozwija, niskie poziomy przeciwciał mogą sprawić, że nie zostaną one wykryte. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM i/lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów (w 60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a u 90% w drugim tygodniu).
Warstwa nagłówka
Block
Kiedy można stosować
testy serologiczne?
Testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2 można stosować, aby dowiedzieć się czy dana osoba miała kontakt z SARS- CoV-2.
Jako takie, mogą być przydatne w: (1) diagnostyce pomocniczej w przypadkach objawowych ujawniających się z opóźnieniem, jako uzupełnienie, ale nie zamiast testów molekularnych (wymazów z nosa i gardła z następczym testem metodą PCR); (2) badaniach przesiewowych w celu wykrycia wcześniejszego kontaktu z wirusem; (3) badaniach seroprewalencji w celu określenia poziomów narażenia na kontakt z wirusem ludności (w szczególności osób bezobjawowych).
Warstwa nagłówka
Slide 1
Zasada testu
TEST SEROLOGICZNY COVID-19 jest szybką analizą immunochromatograficzną do jakościowego wykrywania immunoglobuliny G (IgG) i immunoglobuliny M (IgM) przeciwko SARS- CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi. Rozcieńczalnik służy do rozcieńczenia próbki i ułatwia jej przepływ po pasku testowym.
Test ten wskazuje, że organizm miał kontakt z SARS-CoV-2, gdyż wykrywa swoiste przeciwciała przeciwko niemu. Nadal na całym świecie trwają badania nad efektem ochronnym takich przeciwciał wraz z upływem czasu, zatem wykrycie takich przeciwciał nie wskazuje, że osiągnięto ochronę odpornościową.
Block
W jakim stopniu wynik testu
jest decydujący?
Testy te nie są rozstrzygające dla rozpoznania aktualnie toczącego się zakażenia, ponieważ brak przeciwciał nie wyklucza możliwości wczesnego etapu zakażenia pomimo negatywnego wyniku w badaniu serologicznym.
Ponadto testy te nie są w stanie odróżnić zakażenia aktywnego od zakażenia przebytego, ponieważ przeciwciała utrzymują się długo po zakończeniu infekcji. Ogranicza to skuteczność i przydatność testu do wczesnego diagnozowania COVID-19 i jest głównym powodem, dla którego testy serologiczne nie powinny być stosowane jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy COVID-19, czego musi dokonać lekarz po uwzględnieniu innych czynników.
Warstwa nagłówka
Block
Co zawiera zestaw?
Liczba wyrobów testowych w zestawie może być różna. Aby poznać zawartą liczbę testów, proszę sprawdzić sekcję „zawartość” na opakowaniu zewnętrznym.
Warstwa nagłówka
Slide 1
Block
Poznaj środki ostrożności
Czy test wskazuje na obecność wirusa?

TEST SEROLOGICZNY na COVID-19 nie wskazuje na obecność wirusa (ani czy dana osoba zaraża czy nie, jak w przypadku wymazów z nosa i gardła), a tylko na istnienie przeciwciał przeciwko niemu.

Czy test jest wiarygodny?

Przed przystąpieniem do testu uważnie przeczytaj tę instrukcję użycia. Test jest wiarygodny, pod warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji.

Gdzie przechowywać test?

Test należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Co po upływie terminu ważności?

Nie używać Testu po upływie terminu ważności lub jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Jak bardzo należy się trzymać procedury?

Postępować dokładnie według procedury, używając tylko określonych ilości krwi i rozcieńczalnika.

W jakiej temperaturze przechowywać test?

Składniki Testu przechowywać w temperaturze od +4°C do +30°C. Nie zamrażać.

Ile razy można użyć testu?

Używać Testu i sterylnego lancetu tylko raz. Test jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego. NIE POŁYKAĆ.

Kto powinien zachować szczególną ostrożność?

Nie zaleca się stosowania przez osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew (przeciwzakrzepowe) lub osoby z problemem hemofilii.

Co zrobić z testem po jego użyciu?

Po użyciu należy pozbyć się wszystkich składników zgodnie z miejscowymi przepisami, zasięgnąć porady farmaceuty.

Jakie jest przeznaczenie testu?

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro do samokontroli.

Masz pytania w sprawie testów serologicznych?
Napisz do nas: primacovid@temofarm.pl
lub zadzwoń pod nr telefonu: +48 511 962 483