Block
Prostate PSA Test
Po 40. roku życia u mężczyzn zaleca się wykonywanie badania PSA minimum raz w roku. Test PSA jest zaliczany do grupy badan profilaktyki przeciwnowotworowej oraz monitorowania raka gruczołu krokowego. Wartości powyżej normy mogą świadczyć o obecności stanów patologicznych w prostacie, które mogą być pochodzenia zakaźnego lub zapalnego (zapalenie gruczołu krokowego), łagodnego (łagodny przerost gruczołu krokowego) lub złośliwego (rak). TEST PSA to szybki test jakościowy do pomiaru poziomów całkowitego PSA we krwi pełnej. Test wykorzystuje unikalna kombinacje swoistych przeciwciał, które mogą selektywnie identyfikować PSA. Wynik dodatni oznacza, że wartości PSA są powyżej 4 ng/ml.
Dla kogo przeznaczony jest test?

Test PSA wykrywa podwyższony poziom antygenu prostaty PSA.
Objawy wskazujące na konieczność wykonania testu to:
• kłopoty z oddawaniem moczu
• naglące parcie na pęcherz
• wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza
• potrzeba częstego korzystania z toalety
• trudności z rozpoczęciem oddawania moczu
• słaby lub przerywany strumień moczu
• wydłużony czas oddawania moczu
• dolegliwości bólowe oraz obrzęki kończyn dolnych

Prostata

Antygen swoisty dla prostaty (PSA) jest białkiem produkowanym przez komórki nabłonka gruczołu krokowego, którego zadaniem jest rozrzedzenie ejakulatu, co umożliwia lepszą ruchliwość plemników. Białko to odgrywa również rolę w rozpuszczaniu śluzu szyjkowego, ułatwiając w ten sposób przedostanie się plemników do macicy. Normalnie PSA jest obecne we krwi mężczyzn ze zdrową prostatą w niewielkich ilościach. W przypadku chorób gruczołu krokowego (takich jak zapalenie gruczołu krokowego, łagodny przerost gruczołu krokowego i rak) stężenie PSA we krwi wzrasta. Stężenie PSA wzrasta fizjologicznie wraz z wiekiem lub po operacji prostaty, a także w wyniku określonych badań diagnostycznych.

Specyfikacja

PROSTATE PSA TEST jest urządzeniem immunochromatograficznym, które wykrywa wartości PSA powyżej punktu odcięcia 4 ng/ml.
• swoistość 87,13%.
• czułość 97,22%.
• dokładność 92,34%

Zawartość

• 1 kaseta testowa
• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią za pomocą pipety kapilarnej znajdującej się w zestawie;
• Umieścić pobraną próbkę w studzience na próbkę (S) wskazanej na kasecie testowej;
• Dodaj 2 krople rozcieńczalnika i odczekaj 5 minut przed odczytaniem wyniku.

Interpretacja wyników

Negatywny - uzyskana wartość PSA mieści się w granicach normy.
Wynik dodatni: stwierdzona wartość PSA jest wyższa niż normalny próg, konieczna jest konsultacja ze specjalistą.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeżeli postępowano zgodnie z instrukcją obsługi. Obejmuje ona czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w części "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji obsługi.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


Kolorowa linia pojawi się w obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym, wskazując, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.


OdtwórzPlay