Block
Iron Fer Test
Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem dla naszego organizmu i ma kluczowe znaczenie dla transportu tlenu we krwi. Jeśli wynik testu jest pozytywny,
a stężenie ferrytyny we krwi jest poniżej zakładanej normy, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszej diagnostyki oraz leczenia.
Dla kogo przeznaczony jest test?

Zauważyłeś u siebie objawy takie jak:
• bladość, zmęczenie
• częste migreny i rozległy ból
• kołatanie serca i czasami zwiększona częstość akcji serca
• brak siły mięśniowej.
Test wykonaj, gdy po konsultacji z lekarzem należy wykonać badanie w celu:
• diagnostyki niedokrwistości
• podejrzenia choroby nowotworowej
• podejrzenia przewlekłego procesu zapalnego
• podejrzenia hemochromatozy.

Prostata

Ferrytyna jest białkiem służącym do magazynowania żelaza w organizmie: dawka tego białka jest doskonałym wskaźnikiem ilości dostępnego żelaza. Żelazo jest metalem niezbędnym dla naszego organizmu i jest niezbędne do transportu tlenu we krwi, do namnażania komórek oraz do budowy struktury tkanek i narządów. Jednakże, jeśli występuje w nadmiarze, okazuje się toksyczne: dlatego nasz organizm posiada system, który wprowadza żelazo z zewnątrz i przechowuje je wewnątrz komórek w postaci niezbyt dużej - a więc nietoksycznej. Niski poziom ferrytyny we krwi wskazuje na brak żelaza w złogach - stan, który poprzedza rozwój anemii.

Specyfikacja

IRON FER TEST jest urządzeniem immunochromatograficznym, które wykrywa wartości ferrytyny we krwi poniżej punktu odcięcia 30 ng/mL.
• swoistość 100%.
• czułość 85,2%
• dokładność 96,6%

Zawartość

• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią za pomocą pipety kapilarnej znajdującej się w zestawie;
• Umieścić pobraną próbkę w studzience na próbkę (S) wskazanej na kasecie testowej;
• Dodaj 2 krople rozcieńczalnika i odczekaj 5 minut przed odczytaniem wyniku.

Interpretacja wyników

Negatywny poziom ferrytyny we krwi wynosi powyżej 30 ng/mL. Przypadki, w których stężenie ferrytyny jest tuż poniżej tej wartości (27 ng/mL-29 ng/mL) mogą dać podobny wynik.
Dodatnia wartość ferrytyny we krwi jest niższa niż wartość graniczna, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeśli przestrzegana jest instrukcja obsługi. Obejmuje ona czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w części "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji użycia.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


Kolorowa linia pojawi się w obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym, wskazując, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.


OdtwórzPlay