Block
Covid19 Serological Test
Testy serologiczne wykrywają obecność przeciwciał (IgG i/lub IgM skierowanych przeciwko białku nukleokapsydu) we krwi, wytwarzanych przez organizm w odpowiedzi na zakażenie, takie jak SARS-CoV-2.
Ostatnie badania wykazały, że u osób zakażonych wirusem przeciwciała IgM i/lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od wystąpienia objawów (w 60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a w 90% w ciągu drugiego tygodnia).
Dla kogo przeznaczony jest test?

TEST SEROLOGICZNY COVID-19 jest przydatny dla każdego, kto chce zweryfikować odpowiedź przeciwciał po wcześniejszej ekspozycji na wirusa.

Hormon stymulujący tarczycę

Testy serologiczne mogą być przydatne do:
1) wspierania diagnozy w uzupełnieniu badań molekularnych w przypadkach opóźnienia objawów;
2) badań przesiewowych w kierunku wcześniejszej ekspozycji;
3) badania częstości występowania surowicy w celu określenia poziomu narażenia populacji na wirusa (szczególnie u osób bezobjawowych).

Specyfikacja

TEST SEROLOGICZNY COVID-19 jest szybkim urządzeniem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko białku nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 w próbkach krwi. Test ten wskazuje, że organizm był narażony na kontakt z wirusem, ponieważ identyfikowane są specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko niemu.
• czułość IgG 98,92%.
• czułość IgM 92,98%.
• swoistość IgG + IgM 98,3%

Zawartość

• 1 kaseta testowa
• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią za pomocą pipety kapilarnej znajdującej się w zestawie;
• Umieścić pobraną próbkę w studzience na próbkę (S) wskazanej na kasecie testowej;
• Dodaj 2 krople rozcieńczalnika i odczekaj 10 minut przed odczytaniem wyniku.

Interpretacja wyników

Negatywne przeciwciała IgG i IgM przeciwko nukleokapsydowi nie są obecne w próbce lub są obecne w bardzo niskich stężeniach, niewykrywalnych przez urządzenie.
W próbce krwi wykryto dodatnie przeciwciała IgG i/lub IgM. Zaleca się kontakt ze specjalistą w celu uzyskania dalszych informacji.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeśli postępowano zgodnie z instrukcją obsługi. Obejmuje to czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w części "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji użytkowania.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


Kolorowa linia pojawi się w obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym, wskazując, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.