Block
Celiac Test
Celiakia, czyli choroba trzewna, to silna, autoimmunologiczna choroba charakteryzująca się nietolerancja glutenu – białka zawartego w zbożach. Celiakia jest najpoważniejsza nietolerancja pokarmowa, ale nie jest alergia, choć często bywa z nią mylona. Test na celiakie ujawnia obecność przeciwciał IgA
i IgG przeciw dezatomizowanym peptydom gliadyny (anty-DGP). Wynik dodatni
oznacza, ze stężenie tych przeciwciał wynosi około 20 U/ml (jednostki/ml).
Dla kogo przeznaczony jest test?

Poniżej prezentujemy wskazania do wykonania testu na celiakię / nietolerancję glutenu. Jeśli zmagasz się z takimi objawami jak:
• biegunka
• utrata wagi
• wzdęcia brzucha
• niedożywienie

Celiakia i przeciwciała anty-DGP

Nietolerancja glutenu może rozwinąć
sie na kazdym etapie życia człowieka
oraz w kazdym wieku. Moze ona
pojawic sie zarówno w czasie wprowadzania
glutenu do diety dziecka,
jak i w zyciu dorosłym, w czasie ciazy,
a nawet po silnej infekcji.

Specyfikacja

CELIAC TEST jest urządzeniem immunochromatograficznym o przepływie bocznym do wykrywania przeciwciał IgA i IgG przeciwko DGP w krwi pełnej. Jeżeli w próbce obecne są przeciwciała, reagują one z deamidowaną gliadyną. Wynik pozytywny wskazuje, że stężenie przeciwciał jest bliskie wartości granicznej 20 U/mL.

Swoistość ≥ 94% • Czułość ≥ 81% • Dokładność > 90%

Zawartość

• 1 kaseta testowa
• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią za pomocą pipety kapilarnej znajdującej się w zestawie;
• Umieść pobraną próbkę w uprzednio otwartej fiolce, a następnie zakręć ją;
• Dodaj 3 krople uzyskanego płynu do studzienki na próbkę (S) wskazanej na kasecie testowej i odczekaj 10 minut przed odczytaniem wyniku.

Interpretacja wyników

Negatywny Brak przeciwciał anty-DGP w próbce lub ich stężenie jest poniżej punktu odcięcia 20 U/mL.
Wynik dodatni w próbce wykryto przeciwciała anty-DGP, co wskazuje na możliwość wystąpienia celiakii. Konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem specjalistą.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeśli postępowano zgodnie z instrukcją obsługi. Obejmuje ona czas odczytu oraz interpretację wyników przedstawioną w rozdziale "INTERPRETACJA WYNIKÓW" w instrukcji obsługi.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


W obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym pojawi się kolorowa linia, wskazująca, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.


OdtwórzPlay