Block
C-Reactive Protein Test
Stan zapalny jest to reakcja układu odpornościowego na uszkodzenie komórek. Proces zapalny może być wywołany m.in.: infekcja wirusowa lub bakteryjna, urazem, powikłaniami po operacji, choroba nowotworowa czy autoimmunologiczna, niewydolnością nerek, miażdżycą lub zawałem. Poziom CRP we krwi jest wysoki podczas infekcji bakteryjnych i niski podczas infekcji wirusowych.
Dla kogo przeznaczony jest test?

Test CRP pomoże w diagnostyce różnicowania klinicznego pomiędzy infekcja wirusową a bakteryjną. Badanie wykonane testem CRP pozwala na szybkie określenie stanu zapalnego w organizmie. Test CRP należy wykonać w celu wykluczenia wystąpienia ryzyka infekcji (sepsy) u gorączkujących dorosłych i dzieci. Poziom białka C-reaktywnego we krwi osiąga swoje maksymalne stężenie między 24 a 48 godziną od wystąpienia pierwszych objawów infekcji/zapalenia (np. gorączka, ból głowy, zmęczenie), a następnie jego poziom spada w miarę ustępowania infekcji.

Infekcje dróg moczowych

Białko C-reaktywne (CRP) jest białkiem ostrej fazy wytwarzanym głównie przez wątrobę, którego stężenie wzrasta w następstwie urazów, infekcji i stanów zapalnych. Chociaż nie jest ono swoistym markerem dla konkretnej patologii, jest stosowane jako ogólny wskaźnik diagnostyczny infekcji i stanów zapalnych, a także do monitorowania reakcji pacjentów na terapie i przebiegu pooperacyjnego. Stężenie tego białka we krwi jest wysokie podczas infekcji bakteryjnych, natomiast podczas infekcji wirusowych jest ono obniżone. Z tego powodu badanie białka C-Reaktywnego może być użytecznym narzędziem w określaniu przyczyny stanu zapalnego.

Specyfikacja

TEST PROTEINY C-REAKTYWNEJ jest szybkim urządzeniem immunochromatograficznym do półilościowego wykrywania białka C-reaktywnego w próbkach krwi pełnej.
• swoistość 96%.
• czułość 98,7%
• dokładność > 97%.

Zawartość

• 1 fiolka z kroplomierzem zawierająca rozcieńczalnik
• 2 sterylne lancety
• 1 pipeta do pobierania próbek krwi
• 1 gazik czyszczący
• instrukcja użytkowania

Procedura użycia

• Pobrać próbkę krwi za pomocą sterylnego lancetu znajdującego się w zestawie;
• Pobrać próbkę oznaczoną czarną linią za pomocą pipety kapilarnej znajdującej się w zestawie;
• Umieść pobraną próbkę w otwartej wcześniej fiolce, a następnie zakręć ją;
• Dodaj 3 krople uzyskanego płynu do studzienki na próbkę (S) wskazanej na kasecie testowej i odczekaj 5 minut przed odczytaniem wyniku.

Interpretacja wyników

Negatywny (<10 mg/L) stężenie CRP jest mniejsze niż 10 mg/L, co sugeruje brak infekcji/zapalenia.
Dodatnie (10-40 mg/L) wartości te są zazwyczaj związane z infekcją pochodzenia wirusowego lub początkiem infekcji bakteryjnej. Zaleca się skontaktowanie z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.
Wynik dodatni (40-80 mg/l) ten może być związany z infekcją wirusową lub bakteryjną albo z urazem fizycznym. Zaleca się kontakt z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.
Wynik dodatni (> 80 mg/l) wynik ten może być związany z zapaleniem bakteryjnym lub ciężkim zapaleniem. Zaleca się kontakt z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.

Co się stanie, jeśli czas odczytu wyników nie zostanie dotrzymany?


Test został przeprowadzony prawidłowo, jeżeli przestrzegana jest instrukcja obsługi. Obejmuje ona czas odczytu i interpretację wyników przedstawioną w rozdziale "INTERPRETACJA WYNIKÓW" instrukcji użycia.


Jak sprawdzić, czy test został przeprowadzony prawidłowo?


Kolorowa linia pojawi się w obszarze kontrolnym (C) na urządzeniu testowym, wskazując, że test został przeprowadzony prawidłowo. Brak kolorowej linii sugeruje powtórzenie testu z użyciem nowego urządzenia i nowej próbki.